XXV. Jihočeské onkologické dny

Jízdárna českokrumlovského zámku
11. – 13. 10. 2018

 

Nemocnice České Budějovice, a.s. si Vás dovolujeme pozvat na XXV. Jihočeské onkologické dny, které se uskuteční 11. – 13. 10. 2018. Kongres se tradičně koná v Jízdárně v areálu českokrumlovského zámku. Pravidelně se ho účastní více než 400 odborníků z České a Slovenské republiky a přes 30 vystavujících firem. Letošní ročník bude zaměřen na diagnostiku a léčbu nádorů žaludku, slinivky břišní, tlustého střeva a konečníku.

Těšíme se na shledání.

MUDr. Václav Janovský
primář Onkologického odd.
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Program

Program konference si můžete stáhnout zde

Čtvrtek 11. 10. 2018

9.00 - 19.00 Stavba stánků v Jízdárně a ve výstavním stanu

14.00 – 20.00 Registrace v hotelu Zlatý anděl (nám. Svornosti 11. Český Krumlov) www.hotelzlatyandel.cz

16.00 – 22.00 Satelitní sympózia v hotelu Zlatý anděl

Pátek 12. 10. 2018

8.00 - 18.00 Registrace v Jízdárně

9.00 - 18.00 Odborný program v Jízdárně

20.00 - 02.00 Raut v hotelu Zlatý anděl

Sobota 13. 10. 2018

8.00 - 12.00 Registrace v Jízdárně

10.00 - 14.00 Odborný program v Jízdárně

14.00 - 17.00 Demontáž stánků v Jízdárně

14.00 Závěrečný oběd

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Přihláška

Aktivní účast

Termín zaslání přihlášek k aktivní účasti se prodlužuje do 15. 8. 2018.

Přihlášky včetně abstraktu zašlete prosím do 30. 6. 2018. Přihláškový formulář na www.jod2018.cz. Nejpozději do 20. 8. 2018 dostanete vyrozumění, zda-li byl váš příspěvek přijat a v jaké formě. V případě přijetí budete požádáni o zaslání celého znění vašeho příspěvku v elektronické podobě včetně obrázků, grafů, tabulek tak, aby mohl být použit ve Sborníku přednášek XXV. JOD 2018, který má svůj ISBN kód. Sborník bude vydán pouze elektronicky na CD-ROM. Termín dodání celého znění příspěvku je 1. 9. 2018.

Přednášky (7 – 10 min. včetně 2 min. diskuze)
Postery (maximální šířka 1 m x výška 2 m – doporučujeme 1, 5 m)

K dispozici je dataprojektor. Pořadatelé si vyhrazují právo na uspořádání odborného programu a koordinaci satelitních sympózií.

Pasivní účast

Přihlášky zašlete nejpozději do 1. 10. 2018. Přihláškový formulář na www.jod2018.cz.

Registrační poplatek:

 • do 30. 6. 2018 - 1 300 Kč (včetně DPH)
 • do 1. 10. 2018 - 1 600 Kč (včetně DPH)
 • od 2. 10. 2018 a na místě - 2 000 Kč (včetně DPH)

Č. účtu: 2107918128/2700 - UniCredit Bank, variabilní symbol: 189405

IBAN - CZ4427000000002107918128, SWIFT - BACXCZPP

Poplatek nelze hradit poštovní poukázkou.

Registrační poplatek zahrnuje:

 • Vstup na všechna odborná jednání
 • Sborník XXV. JOD 2018
 • Občerstvení v průběhu odborného programu JOD

Koncert ve ZLATÉ KORUNĚ, který se bude konat v sobotu 13. října 2018 v 15:30 v kostele NANEBEVZETÍ PANNY MARIE VE ZLATÉ KORUNĚ, proběhne až po skončení akce: XXV. Jihočeské onkologické dny.

Minimální příspěvek 50,- Kč je určen pro obnovu varhan tohoto kostela. (Není zahrnut do registračního poplatku).

Slavnostní raut v hotelu Zlatý anděl v hodnotě 700 Kč/1 osobu včetně DPH není zahrnutý v ceně registračního poplatku. V případě zájmu o tento večer je o tuto částku navýšena celková cena za akci.

Kontakt: Hotel Zlatý anděl (nám. Svornosti 11. Český Krumlov), www.hotelzlatyandel.cz

Ubytování

Ubytování si zajišťují účastníci sami. Doporučujeme se obrátit na Cestovní kancelář Ocean, která zprostředkovává ubytování účastníkům kongresu a disponuje dostatečným počtem rezervovaných pokojů pro akci.

Kontakt: Jana Masáčková, krumlov@ca-ocean.cz, 380 712 373, 734 232 137

Závaznou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději do 10. 8. 2018 na adresu: krumlov@ca-ocean.cz nebo poštou: Cestovní kancelář Ocean, k rukám pí Masáčkové, Urbinská 183, 381 01 Český Krumlov

Cenová nabídka:
 • do 1 500 Kč za osobu a den v penzionu nebo hotelu ve dvoulůžkovém pokoji
 • do 2 000 Kč za osobu a den v hotelu ve dvoulůžkovém pokoji
 • v jednolůžkovém pokoji do 3 000 Kč za osobu a den v hotelu nebo penzionu

Uvedené ceny jsou včetně snídaně.

Kontakty

 

Úhrady a platby:

Ing. Lenka Vacková
tel.: +420 38 787 2219
e-mail: vackova.lenka@nemcb.cz

Obchodní oddělení (firemní účast):

Ing. Jitka Bouzková
tel.: +420 387 872 229
e-mail: bouzkova.jitka@nemcb.cz

Informace k přihláškám fyzických osob:

Mgr. Blanka Záleská
tel.: +420 387 872 074
e-mail: knihovna@nemcb.cz

Odborný garant:

MUDr. Václav Janovský
tel.: +420 387 875 000
e-mail: janovsky@nemcb.cz

Odborný garant:

MUDr. Ivona Mrázová, MBA
tel.: +420 387 875 053
e-mail: mrazova@nemcb.cz

Hot-line pro případ neplánovaného odvolání aktivní účasti (telefon bude dostupný po celou dobu trvání odborného programu XXV. JOD):

Mgr. Blanka Záleská
tel.: +420 601 306 875

Závazná přihláška k účasti

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Přihlášky možno zadávat do 1. 10. 2018, po tomto datu prosíme kontaktujte Mgr. Blanku Záleskou (knihovna@nemcb.cz). Platby registračních poplatků po tomto datu jsou možné pouze v hotovosti na místě za zvýšenou sazbu!

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

Nemocnice České Budějovice, a.s., si Vám tímto dovoluje nabídnout možnost prezentace Vaší firmy na každoročním kongresu Jihočeské onkologické dny, jehož XXV. ročník pořádáme ve dnech 11.–13. října letošního roku v Jízdárně v areálu českokrumlovského zámku.

Tento kongres patří mezi nejvýznamnější setkání onkologů České republiky. I v tomto roce předpokládáme účast 400–450 lékařů. Bez nadsázky lze konstatovat, že se podzimní Český Krumlov stává místem, kde je možné najednou oslovit zúčastněné lékaře všech pracovišť, zabývající se pacienty s onkologickým onemocněním.

Genius loci Českého Krumlova vede ke klidné atmosféře, kdy je dostatek prostoru k navazování nových pracovních kontaktů a k diskuzím o novinkách v léčebných postupech. Věříme tedy, že Vás naše nabídka partnerství zaujme.

 

1. VIP partner

 • Výstavní stánek o rozměru cca 4 x 2 m ve foyer Jízdárny
 • Logo firmy (šíře max. 2 m, výška max. 1 m) bude umístěno v čele jednacího kongresového sálu
 • Logo firmy v sekci VIP Partner bude umístěné v programové brožuře
 • V ceně je zahrnuto 6 registrací pro zástupce firmy zdarma
 • Vklad firemních materiálů do kongresových tašek je zdarma

(Počet VIP partnerů je vzhledem k omezené kapacitě historického prostoru foyer omezen na 5 firem, rozhoduje tedy časové pořadí přihlášek)

2. Partneři

 • Výstavní plocha stánku ve výstavním stanu (přiléhající k Jízdárně) o rozměrech 2,5 x 1,5 m (3,75 m²)
 • Logo firmy v sekci Partner bude umístěné v programové brožuře
 • V ceně jsou zahrnuty 2 registrace pro zástupce firmy zdarma
 • Vklad firemních materiálů do kongresových tašek je zdarma

(Partnerům umožňujeme přikoupit si do vyčerpání kapacity stanu výstavní prostor)

3. MEDIÁLNÍ PARTNEŘI (určeno pouze pro vydavatelství)

 • Výstavní prostor 1 stolek a 2 židle ve výstavním stanu
 • V ceně jsou zahrnuty 2 registrace pro zástupce firmy zdarma
 • Vklad firemních materiálů do kongresových tašek je zdarma
 • Mediální partnerství může být uvedeno v programové brožuře kongresu

(Na základě dohody s pořadatelem JOD může mediální partner umístit zprávu o uskutečněném kongresu ve své tiskové reklamě).

Uzávěrka termínu přihlášek pro firemní účast vystavovatelů je stanovena do 18. 8. 2018!

Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně firemní účasti, směřujte je na Ing. Jitku Bouzkovou, bouzkova.jitka@nemcb.cz, tel. 387 872 229 (mobil 773 644 878).

V případě Vašeho zájmu zúčastnit se tohoto kongresu prosíme o zaslání loga Vaší firmy v PDF formátu pro tisk programové brožury, kde budou loga rozdělena podle kategorie vystavovatele.

Dotazy ohledně fakturace a plateb směřujte na kolegyni Ing. Lenku Vackovou: vackova.lenka@nemcb.cz, 387 872 219. Bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu: 2107918128/2700, variabilní symbol: 189405.

Další možnosti prezentace firem:

Inzerce ve Sborníku přednášek

Náklad 500 ks, vydáno elektronicky na CD s ISBN, distribuce všem účastníkům kongresu při registraci a zařazení sborníku ve formě povinného výtisku do vybraných veřejných knihoven.

 • Zadní strana obálky
 • Rub přední a zadní strany obálky
 • Stránka A4 na konci sborníku

Vklad firemních materiálů do kongresových tašek

Umístění loga v prostorách pro vystavovatele

 • Samostatné logo pro zájemce, kteří nebudou vystavovat

Satelity

Satelitní sympózia XXV. JOD 2018/čtvrtek 11. 10. 2018 – Hotel Zlatý anděl

Součástí nabídky je koordinace satelitních sympózií, která se konají ve čtvrtek 11. 10. 2018 od 16:00 h výše. Výběr místa a úhradu nákladů za pronájem prostor a občerstvení si hradí firmy samy přímo s dodavatelem (tzn. hotelem Zlatý anděl, nám. Svornosti 11, Český Krumlov).

Každá firma si může rezervovat 50 minutový prostor v nejfrekventovanějším čase od 16:00 do 20:45 h pro své satelitní sympózium. Dalších 20 minut je určeno pro přestavbu sálu pro další firmu.

Žádáme Vás o nahlášení satelitního sympózia v dostatečném časovém předstihu, nejpozději do 30. 6. 2018 (na základě pořadí budeme nabízet volné termíny a sály).

Prosíme všechny zájemce o nahlášení sympózií na emailovou adresu: bouzkova.jitka@nemcb.cz.

Pořadatel si vyhrazuje právo na konzultace a schválení témat, jakož i na organizační spoluzajištění satelitních sympózií, konaných pod hlavičkou XXV. JOD. Konzultantem témat satelitních sympózií je prim. MUDr. Václav Janovský, janovsky@nemcb.cz.

Satelitní sympózia pod hlavičkou JOD nelze pořádat mimo termín a prostory k nim vyhrazené. Děkujeme za pochopení.

Satelitní sympózia jsou umožněna pouze firmám, které jsou na XXV. JOD zároveň vystavovateli.

Toto zprostředkování bude realizováno formou objednávky na: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 54, 370 01 České Budějovice. Podrobnosti, bouzkova.jitka@nemcb.cz, tel. 387 872 2014.

V ceně je zahrnuto vytištění pozvánek, které zájemce o satelit dodá nemocnici nejpozději do 18. 8. 2018 na adresu jirusova.aneta@nemcb.cz. Dále také vložení těchto pozvánek do programové brožury pozvánek a rozeslání před akcí všem přihlášeným.

Podle vyjádření Etické komise AIFP k místu konání kongresu XXV. JOD 2018 citujeme: „Etická komise AIFP neshledává v případě sálu Jízdárna ani v případě hotelu Zlatý anděl žádný rozpor s ustanoveními Etického kodexu AIFP“.

Objednávky prostor, techniky a občerstvení směřujte na:

Kontakty, rezervace:
Adresa: F&B manager ZLATÝ ANDĚL s.r.o.
Náměstí Svornosti 11CZ 381 01 Český Krumlov
Telefon: +420 380 712 310 - 315
E-mail: fbd@hotelzlatyandel.cz

Hotel Zlatý anděl – přehled sálů

 1. Velký sál Petr Vok (Moderní) - kapacita 80 osob - formou divadelního sezení
 2. Střední sál Petr Vok (Dobový) - kapacita 60 osob - formou divadelního sezení
 3. Zasedací místnost - kapacita 30 osob formou divadelního sezení

Seznam partnerů

Partneři

Mediální partner

VIP partneři

Copyright

By Jitka Erbenová (cheva) (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Autor: Hans Lemuet (Spone) – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5919722